Foto art

Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.(Einstein)

My First Arts

Rastieme iba vtedy, keď sa snažíme dostať ďalej, než sú hranice toho, kde už stojíme.

Dramatica

Dramatica.jpg

 
Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej. (C.Norwid)